YGL

Yttrandefrihetsgrundlagen (SFS 1991:1469). Den senaste av Sveriges fyra grundlagar. Reglerar yttrandefriheten i andra medier än tryckta skrifter.

Läs mer:
Wikipedia
Riksdagen.se

Kommentar
Lagen innebär bland annat att: Alla svenskar har rätt att uttrycka sina åsikter, tankar, känslor i radio, tv, videogram, ljudupptagningar eller andra sorters upptagningar.

Lagen har flera likheter med tryckfrihetsförordningen men berör inte tryckta skrifter. Däremot omfattar den webbplatser och databaser som har ett journalistiskt syfte.

Vid grova yttrandefrihetsbrott mot staten och vissa sekretessbrott finns inget anonymitetsskydd för upphovsmannen till en radiosändning/TV-program/teknisk upptagning/webbsida. Även källskyddet faller bort vid dessa grova yttrandefrihetsbrott.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*