Unilateralt agerande

En persons agerande inom konflikthantering, oftast när man använder “skonsam överkörning”.

Skonsam överkörning är en av tre förhållningssätt inom konstruktiv konflikthantering:

  • Etisk (skonsam) överkörning
  • Princip- och intressebaserad förhandling
  • Behovsorienterad dialog

Jämför unilateralt beslut

Etymologi

Från latinets unilateralis,  unus som betyder “en”  + latus (från lateralis) som betyder “sida”, löst översatt: ensidigt eller en sida. Används också inom fysisk träning för att stärka upp obalanser.

Kommentar:

Du som säkerhetsproffs är en ledare, eller i en chefs eller ledar position. Du hamnar, ibland i situationer där du anser att du måste “köra över” en annan person. Det går kanske inte att komma fram till en samförståndslösning och man bedömer situationen som ohållbar.

I sådana situationer måste man kanske fatta beslut eller agera ensidigt (unilateralt agerande) på ett sätt som av andra inblandade uppfattas som en “överkörning”.

Detta bör du göra etiskt och skonsamt, för att  undvika många negativa konsekvenser, i synnerhet vad gäller den överkördes bitterhet över hur överkörningen genomförts.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*