Tjänsteman

Tjänsteman är en person, som tillhör en viss samhällsklass eller yrkeskategori.

I offentlig verksamhet är tjänstemän anställda hos myndigheten och får lön för sitt arbete. Notera skillnaden från förtroendevalda inom myndigheten

Skillnaden tjänsteman och arbetare
En tjänsteman skilde sig ursprungligen från en arbetare genom att i sitt yrke producera tjänster i stället för varor. I dag handlar skillnaden främst om utbildning. En tjänsteman har generellt någon form av utbildning bakom sig: gymnasium och akademiska studier jämfört med “arbetaren”.

Skillnad anställningsförhållanden:

Det kan finnas skillnad i anställningsförhållandets karaktär, tjänstemän i den offentliga sektorn är anställda i tjänsteförhållande, med tjänsteansvar, i motsats till vanliga anställda i arbetsavtalsförhållande.

 

Säkerhetsbibeln:

TIB

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*