Allmän handling

2014-04-09 peter 1

En handling som är: Inkommen Upprättad och Förvarad Hos en myndighet. En handling som har kommit in till en myndighet eller upprättats vid en myndighet och […]

Offentlighetsprincipen

2012-04-30 peter 1

Principen att alla medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningen. Syftet med TF är att “garantera” att riksdagens, regeringens […]