SO

Successionsordningen (SFS 1810:0926). En av Sveriges fyra grundlagar. Reglerar hur Sveriges tron ska ärvas. Successionsordningen är den äldsta nu gällande grundlag.

Läs mer:
Wikipedia
Riksdagen.se

Kommentar:
Sverige är en konstitutionell monarki. Monarkin är ärftlig på så vis att tronen ärvs av förstfödda barnet oavsett kön. Statschefen (monarken) har bara representativa uppgifter som till exempel att förklara det årliga Riksmötet öppnat och att representera Sverige utomlands. Statschefen är ordförande i utrikesnämnden som utgörs av statsministern och andra regeringsmedlemmar och valda representanter för riksdagen.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*