SäkerhetsBibeln fördjupar: Allmänna principer Konflikthantering

Konflikt innebär ett möte mellan sådant som inte är förenligt.

Ordet konflikt kommer från det latinska ordet conflictus som betyder sammanstötning, att kollidera, råka i strid. Konflikter kan föreligga såväl inom en människa som mellan personer, grupper, organisationer eller stater.

Hur du kan hantera konflikter:

 1. Var öppen för ny information, omtolkning och lärande.
 2. Var transparant och sök legitimitet
 3. Var samarbetsorienterad och dialogvillig
 4. Försök se vad som ligger bakom konflikten på ett djupare plan
 5. Var professionel i kommunikationen

Kommentarer:

Belöna INTE beteende som föder konflikten.

Vissa akademiker rekommenderar (för svårlösta konflikter) att undersöka ramverket: DCIC-> Dealing constructively with Interactable Conflicts.

Fokusera samtalet på:

 • Philosophical
 • Comparative
 • DIalogic – försök förstå
 • Critical
 • Transformative

Du kan läsa mer om detta i: Moral Conflicts : Transcendent Eloquence – skriven av W. Barrett pearcance & Stephen W. Little jon.

3 olika förshållningssätt vid konstruktuiv konflikthantering:

 • Etisk – skonsam överkörning
 • Princip och intressebaserad förhandling
 • Behovsorienterad dialog

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*