Reel risk

Risk där det inte finns någon vinning till skillnad från en “spekulativ risk”.

Engelskans:

“Pure risk: Pure risk results in a loss or no loss situation if the risk is realised. Again the extent of the loss will depend on how risk is managed. Examples of pure risk include fire, theft and disaster.”

En “pure risk” är således en risk när det inte finns någon vinning till skillnad från en “spekulativ risk”… begreppen härstammar från hur risk är definierat…”pure risk” har historiskt nyttjats flitigt emedan ett mer pragmaiskt synsätt på risk hantering i modern tid lett till att “security risk management” inte behöver vara en kostnad utan även en investering som kan ge avkastning. Således ett management begrepp för att sälja sin funktion till stakeholders. Man ska akta sig noga för att inte beblanda “pure risk” med reell risk och upplevd risk…där finns det egentligen ingen diskrepans.

Skillnader på risk kan fås av olika definitioner av risk och djupare kognitiva aspekter ur psykologin…men för definitionens skull bör ISO31000 användas “the chance of something happening that will have an impact upon objectives. Generally measured in terms of consequence and likelihood.” “Speculative risk: Speculative risk can result in either a loss or gain if the result is realised. The size of the loss or gain will depend on how the risk is managed. Examples of speculative risk include gambling, trading in stocks, and the provision of credit.”

Fördelen med ISO31000 är ju att den inte tar hänsyn till om risken är bra eller dålig…utgången kan likväl vara positiv såsom negativ och låser sig inte till att behandla “negativ” risk…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*