Protokoll

Överensskommelse om de regler (uppförande och typ av kommunikation) som gäller under ett visst sammanhang

Exempel på användande:

  • Ett mötesprotokoll är en formell notering av ett möte eller dylikt, ofta standardiserat utformat
  • I vissa fall är protokoll föreskrivet enligt lag som till exempel protokoll fört vid rättegångsförhandling
  • Ett kommunikationsprotokoll är en uppsättning regler om hur två eller fler nätverksnoder eller datorprogram skall kommunicera med varandra, t.ex. det mycket populära Internet protokollet: IP
  • Schackprotokoll nedtecknad beskrivning av ett schackparti

Etymologi

Från grekiska prōtokollon som är det blad som limmades först på en rulle av papyrus med information om rullens innehåll; från grekiska prōto (= först) och kollan (= limma ihop), från kolla (= lim).

På engelska använder man ibland: “Breach of protocol” vilket innebär att man brytit mot givna uppsatta regler på något sätt. Inom militären främst använder man SOP (Standard Operating Procedures), vilka kan anses vara “standardprotokoll” för hur man ska bete sig i vissa situationer. Ett vanligt inom militären är ROE – Rules of Engagement – alltså när man får öppna eld mot en motståndare.

Engelsk förklaring

The most common meaning of protocol is “a system of rules that explain the correct conduct and procedures to be followed in formal situations,” as in these example sentences: The soldier’s actions constituted a breach of military protocol. They did not follow the proper diplomatic protocols.

 

 

1 Trackback / Pingback

  1. HTTP – sakerhetsbibeln.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*