Offentlighetsprincipen

Principen att alla medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningen.
Syftet med TF är att “garantera” att riksdagens, regeringens och myndigheternas offentliga maktutövning ska ske under insyn och kontroll. Den innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga.

Kommentar:
Regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF: andra kapitel, 1§, står det:

“Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar”

Läs mer:
Tryckfrihetsförordningen
Regeringen.se
Wikipedia

1 Trackback / Pingback

  1. SäkerhetsBibeln: Vad är en allmän handling? | SäkerhetsBibeln

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*