Krishanteringsförmåga

Förmåga att under kriser leda den egna verksamheten, fatta beslut, sprida information och vid behov kunna medverka i samordning av andra aktörer samt dess åtgärder.

Kommentar:
Myndigheter skall kunna redogöra för sin krishanteringsförmåga till regeringen.
Tanken är att det skall gå hand i hand med inlämnandet av risk- och sårbarhetsanalyser. Enligt förordningen 2006:942 om krisberedskap och höjd beredskap ska alla myndigheter årligen genomföra en risk- och sårbarhetsanalys. Denna ska lämnas in i samband med myndighetens årsredovisning.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*