Konflikthanteringens ABC

A Attitudes
B Behaviour
C Conflict

Modell skapad av fredsforskaren Johan Galtung. Kallas även konflikt triangeln. Den synliggör olika sidor av en konflikt. När vi förstår mekanismerna bakom konflikten kan vi också bättre hantera den. Respektive hörn i triangeln representerar de viktigaste aspekterna av alla konflikter.

C: Oförenliga mål (conflict) – fokuserar på konfliktens sakfrågor. I konflikter finns alltid någon form av oförenligt mål.

B: Beteende (Behaviour) Hur parterna beter sig i en konflikt är en grundläggande del av varje konfliktanalys och kan bestå av många olika aspekter.

A: Attityder (attitudes) –  identifiera de individuella delarna i en konflikt:

Läs mer: 

https://hrbloggen.se/2011/06/abc-modellen-konflikter.html

Deras artikel i sin tur bygger på text av Thomas Jordan utifrån Mats Fribergs skrift Towards a theory of conflict and conflict resolution, Working Paper no 2, Centre for East and Southeast Asian Studies, Göteborgs universitet, 1990. Mats har i sin tur lånat ABC-triangeln från fredsforskaren Johan Galtung.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*