Kommunikationsprotokoll

En överenskommelse mellan två eller flera parter om hur man ska kommunicera. Kommunikationstyper som kräver strikta regler är kommunikation mellan datorer.

Kommentar:
Kommunikationsprotokoll för datorprogram måste vara tydligt specificerade för att programmen ska gå att implementera på ett entydigt sätt. Exempel på kommunikationsprotokoll för datorer är HTTP (överföring av webbsidor över Internet), TCP/IP (för den grundläggande Internet-kommunikationen) och SMTP (överföring av e-post).

Vardagsprotokoll:

I vardagslivet använder de flesta kommunikationsprotokoll för att underlätta kommunikationen: när två personer möts säger båda (oftast) “hej” för att markera inledningen på ett samtal, och “hej då” för att avsluta samtalet. Om den ena parten inte uppfattar något ord kan denne säga “va?” eller “förlåt?”, varpå den andra parten upprepar det senast sagda ordet. Om båda parterna råkar samtidigt tystnar båda, väntar en slumpmässigt vald tid, och upprepar senast sagda ord, allt som oftast.

Om ett kommunikationsprotokoll inte är entydigt går att jämföra med två personer från två olika länder som talar olika språk – de förstår inte vad den andra säger.

Man skulle kunna säga att engelska är ett kommunikationsprotokoll för människor på jorden. Det behöver dock inte stämma med en generell världsbild, då fler människor talar det man förenklat kallar “kinesiska”.

 

Läs mer:
Wikipedia

1 Trackback / Pingback

  1. HTTP – sakerhetsbibeln.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*