IP

Internet Protocol. Ett kommunikationsprotokoll som används för överföring av information över Internet.

Kommentar:
Ibland används istället termen TCP/IP, där man också nämner IP-protokollet: TCP (Transmission control protocol), som utnyttjas för en stor del av IP-tillämpningarna.

Vid användning av IP överförs små paket med information, och med uppgift om avsändar- och mottagaradress i form av IP-adress. Eftersom den digitala världen är binär (alltså 1 eller 0) anges alltid IP-adresser i potenser av två. En IP-adress i protokollet IPv4 består av 32 bits (Binary Digits, eller binära tal alltså ett eller noll). Eller 4 bytes eftersom en byte är definierad till 8 bits.

IP

IP-adress Allt är ettor och nollor
En IP-adress har 4 st adressblock som separeras av punkter ex: 0.0.0.0 – det symboliserar igentligen 00000000.000000000.00000000.00000000 som är den “riktiga” adressen. Notera att det är 8st siffror per adressblock.

Om vi nu ändrar adressen till 10101100.00010000.11111110.00000001 man räknar såhär, om den första siffran är av värdet 1 så betyder den 128, den andra betyder 64, den tredje: 32, fjärde: 16, femte: 8, sjätte: 4, sjunde: 2, åttonde: 1. Nu när vi vet detta kan vi räkna ut att vårat IP är 172.16.254.1

IP-Adressen är uppdelad i nätverksadress och värdadress
Det är bra att känna till att en IP address delas upp i två delar: nätverksadressen och värdadressen. Med hjälp av denna uppdelning kan datapaketen skickas till korrekt maskin. Ett lokalt nätverk avgränsas av en så kallad nätverksmask som anger om transporten är lokal eller ej. Om mottagaren ligger utanför det lokala adressegmentet krävs att transporten sker genom en router.

IPv6
Eftersom IP-adressen bara består av 32 bytes så har vi en begränsad mängd IP-adresser (exakt: 4 294 967 296) och de börjar ta slut. Därför har man tagit fram IP version 6 och börjat använda det protokollet. IPv6 har 128 bytes lång address istället vilket ökar antalet adresser från drygt 4 miljarder för IPv4 till nästan 340,3 sextiljoner (340 282 366 920 938 463 463 374 607 431 768 211 456) adresser. Man använder i IPv6 hexadecimala tal. Exampel på en IPv6 address:
2001:0db8:0000:0000:0000:0000:1428:07ab

 

Rekommendation:
SäkerhetsBibeln rekommenderar alla seriösa säkerhetsproffs att gå Stiftelsen för Internetinfrastruktur mycket pedagogiska utbildning av IPv6

Läs mer:
IIS.se
Wikipedia IP
Wikipedia IP-adress
IP Calculator

4 Trackbacks / Pingbacks

  1. Kommunikationsprotokoll | SäkerhetsBibeln
  2. Protokoll – sakerhetsbibeln.se
  3. Kommunikationsprotokoll – sakerhetsbibeln.se
  4. HTTP – sakerhetsbibeln.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*