Interparadigmiatiska samtal

Samtal inom konflikthantering

etymologi

Inter: Betyder något som existerar emellan eller mitt ibland; mellan-; (av latin iʹnter ’(e)mellan’, ’ibland’)prefix med betydelsen ’mellanliggande’, ’

Paradigm:

paradiʹgm (senlatin paradiʹgma, av grekiska paraʹdeigma ’föredöme’, ’exempel’, ’mönster’, av para och deiʹgma ’utpekande’, ’bevis’)efter Thomas Kuhn benämning på det mönster som styr vetenskapligt tänkande.

Så man kan sammanfatta begreppet som emellan mönster, och generellt används begreppet inom konflikthantering då två paradigmer möts.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*