Integritet

Integritet – rätten för varje människa att få sin egenart och inre sfär respekterad och inte utsättas för störande ingrepp

Begreppet kopplas i regel till personuppgiftslagens (PUL) skydd för den personliga integriteten.

Individens rätt till integritet faller inom ramarna för mänskliga rättigheterna (så det är enormt viktigt) och har ett grundlagsskydd i den svenska regeringsformen 2K§6.

Resonemang:

Integritet är ett ord man “slänger” sig omkring med, men i dagens samhälle (2020) är det väldigt urvattnat, och vi människor tycker just nu det är viktigare att dela med sig till “alla” via sociala medier, än att hålla en “hög personlig integritet”. Det gör också att det grundläggande skydd vi har, i vissa sammanhang tummas lite mer på än vad som kan anses (från början) vara skäligt. Viktigt att du som säkerhetsproffs informerar dina anställda och kollegor om att integritet är precis som hälsa, något man bör ta SERIÖST på innan olyckan är framme. För när den är “kompromissad” är det försent.

Även i Europakonventionens artikel 8.1. finns ett rättsligt skydd. Men såväl regeringsformen som Europakonventionen lämnar utrymme för inskränkningar under vissa förutsättningar, exempelvis vid brottsbekämpning.

Att uppräthålla den personliga integriteten tjänar två intressenter:[2]

Individen: Att skydda den enskilda individens rätt till ett privatliv
Samhället: Att skydda samhället som helhet genom att individer, vars integritet skyddas, kan nyttja demokratins rättigheter

Läs mer om detta:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Integritet_(rättighet)

Fördjupa dig gärna här och på andra sidor om att det finns olika typer av integritet.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Integritet

På SB pratar vi ofta om “dataintegritet” som är besläktat, men helt annat skydd än med personlig integritet

Jämför:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*