Insurtech

Insurance Technology

Den process där digitalisering och teknologisk innovation används för att förbättra och effektivisera affärsmodeller i försäkringsbranschen.

Främst 4 st stora “drivers” under 2017 för denna distruptiva process:

  • Connected Health: Vi kopplar ihop oss mer och mer
  • AI : Artificiell Intelligens, alltså algoritmer och “neurala nätverk” kan göra “intelligenta” beräkningar och riskbedömningar
  • Big Data: Tack vare att vi är så uppkopplade idag och IoT finns det stora mängder data att tillgå för AI
  • Användarvänlighet: Tack vare den exponentialla utvecklingen av datakraft (som vi föreläser om) så har också UI blivit mer och mer viktigt och användare vill gärna ha en “app” för allt.

Jämför med Fintech.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*