Informationssäkerhet

Förmågan att upprätthålla önskad

 • sekretess (konfidentialitet),
 • riktighet och
 • tillgänglighet

avseende information och informationstillgångar.

Ofta läggs en fjärde vektor in i detta som man kallar för spårbarhet (eng. traceability) . Jämför ovan med engelskans CIA: Confidentiality, Integrity och Availability

I Sverige finns flera rättsliga krav på Informationssäkerhet.

 • Statliga Myndigheter
  Krav på att statliga myndigheter ska se till att informationshanteringen uppfyller krav på säkerhet finns i förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap.
 • Elektronisk Kommunikation
  Lagen om elektronisk kommunikation reglerar hur information ska hanteras i elektroniska medier och vänder sig främst till telekommunikationsoperatörer. .
 • Hälso och sjukvård
  Inom hälso- och sjukvården hanteras stora mängder ur integritetssynpunkt känslig information.

Om man arbetar med informationssäkerhet, bör man utbilda sig och den mest erkända certifieringen inom informstionssäkerhet är: CISSP, alla som jobbar med SäkerhetsBibeln innehar denna certifiering.

Jämför:

1 Trackback / Pingback

 1. Säkerhet – sakerhetsbibeln.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*