ICAO

The International Civil Aviation Organization – Internationella civila luftfartsorganisationen, ett specialiserat FN organ

ICAO: s primära uppgift är att underlätta flygning mellan världens länder och bidra till ökad flygsäkerhet, genom att verka för gemensamma och ändamålsenliga regler. Som säkerhetsproffs är det kanske mest viktiga att känna till att ICAO har ansvar för att definiera standarden för pass i världen.

Framförallt gäller standarden MRTD (Machine Readable Travel Documents) och det innebär att de två raderna längst ner på ditt pass innehåller: namn, utgångsdatum, land som utfärdat passet osv. Includerat chip är ännu ej obligatoriskt i pass enligt standarden. Beroende på var du har ditt pass så innehåller det ett “kontaktlöst chip” t.ex. i Nederländerna.

ICAO dokument 9303 Machine Readable Travel Documents, är den tekniska standarden för maskinläsbara pass.

 

Notera:

Alla länder följer inte standarden.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*