HTTP

HyperText Transfer Protocol

kommunikationsprotokollet som används för att överföra webbsidor på Internet.

Sedan några år tillbaka anses HTTP inte som säkert då det saknar kryptering, då har man skapat ett annat protokoll som kallas: HTTPS där S står för “Secure”, och i dags dato kan man i de flesta webbläsare notera ett “hänglås” i adressfältet som på SäkerhetsBibeln. När HTTPS utvecklades stod “S:et” för Secure Socket Layer, som är SSL protokollet, men vidareutvecklingen så stödjer HTTPS även TLS (Transport Layer Security)

Läs mer:

SäkerhetsBibeln

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*