Grundlag

Den svenska termen för lagar som utgör ett lands författning (konstitution). Sverige har fyra grundlagar:

Kommentar:
Fram till 1975 var även riksdagsordningen en grundlag men intar nu en mellanställning mellan grundlag och vanlig lag.

För att stifta eller ändra en grundlag används en omständligare procedur än för en vanlig lag. I Sverige krävs två likalydande beslut i riksdagen och mellan de båda besluten ska ett riksdagsval ha ägt rum.

Riksdagen kan också besluta om en folkomröstning om ett vilande grundlagsförslag i samband med det mellanliggande valet. Om grundlagsförslaget inte förkastas i folkomröstningen beslutar riksdagen om det ska antas slutligt eller ej. Sverige har ännu inte haft någon sådan omröstning.

Läs mer:
Wikipedia

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*