Due Diligence

Skälig aktsamhet. Kallas ibland även DD

Går också att översätta med företagsbesiktning. En arbetsprocess och metod för att samla in och analysera information om ett företag inför strategiska förändringar.

 

Etymolygi

Begreppets ursprung kan härledas från 1800-talet då principen om rimlig hänsyn (“the due diligence rule”) utvecklades i internationell rätt, vilken innebar att en stat måste vara skäligt aktsamma i att värna andra staters suveränitet, medborgare, miljö och intressen.

 

Skillnaden Due Diligence och Due care ur molnsynpunkt?

Inom IT säkerhet och främst molnsäkerhet diskuterar vi ofta begreppet i CCSP CBK boken nämns DD och Due Care låt oss jämföra definitionerna:

Due Diligence is the act of investgating and understanding the risks a company faces.

Due Care is the development and implementation of policies and procedures to aid in protecting the company, its assets and its people from threats.

Notera här att de företag som missar att göra sin due diligence kan hamna i ogynsamma situationer såsom “vendor lock-in” och mindre ekonomiska gynnsamma förhållanden samt potentiellt oaktsam.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*