TF

2012-03-16 peter 1

Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105). En av Sveriges fyra grundlagar. Reglerar bl.a. yttrandefriheten i tryckt skrift och rätten att ta del av allmänna handlingar (offentlighetsprincipen). Läs mer: […]