Reel risk

2017-11-15 peter 0

Risk där det inte finns någon vinning till skillnad från en “spekulativ risk”. Engelskans: “Pure risk: Pure risk results in a loss or no loss […]

Hazop

2017-08-18 peter 0

Hazard and Operability Study – en riskanalysmetod   Kan denna förklaring bli bättre? Är du säkerhetsproffs? Ansök att få ändra och uppdatera detta inlägg

Informationssäkerhet

2015-11-10 peter 1

Förmågan att upprätthålla önskad sekretess (konfidentialitet), riktighet och tillgänglighet avseende information och informationstillgångar. Ofta läggs en fjärde vektor in i detta som man kallar för […]

CISSP

2012-04-23 peter 0

Certified Information Systems Security Professional. Oberoende certifiering översedd av ISC2. Golden Standard Certifieringen är ansedd som “the golden standard” för IT-säkerhetsproffs. Orsaken till detta är […]