NTK

2017-04-09 peter 0

Need-To-Know – en princip som används som att personen ifråga aldrig får reda på mer än vad den behöver för att lösa sin uppgift.