Informationssäkerhet

2015-11-10 peter 1

Förmågan att upprätthålla önskad sekretess (konfidentialitet), riktighet och tillgänglighet avseende information och informationstillgångar. Ofta läggs en fjärde vektor in i detta som man kallar för […]

Krishanteringsförmåga

2012-01-19 peter 0

Förmåga att under kriser leda den egna verksamheten, fatta beslut, sprida information och vid behov kunna medverka i samordning av andra aktörer samt dess åtgärder. […]