Baktändningseffekten

2019-04-28 peter 0

Fenomen som innebär att människor ofta blir mer övertygade om att de har rätt när de får höra information som talar emot deras åsikt. Kallas […]

Interparadigmiatiska samtal

2016-01-18 peter 0

Samtal inom konflikthantering etymologi Inter: Betyder något som existerar emellan eller mitt ibland; mellan-; (av latin iʹnter ’(e)mellan’, ’ibland’), prefix med betydelsen ’mellanliggande’, ’ Paradigm: paradiʹgm (senlatin paradiʹgma, av grekiska paraʹdeigma ’föredöme’, ’exempel’, ’mönster’, av para– och deiʹgma ’utpekande’, […]

Unilateralt agerande

2015-12-29 peter 0

En persons agerande inom konflikthantering, oftast när man använder “skonsam överkörning”. Skonsam överkörning är en av tre förhållningssätt inom konstruktiv konflikthantering: Etisk (skonsam) överkörning Princip- […]

Diametrala åsikter

2015-12-28 peter 0

Åsikter som är absolut motsatta varandra eller i stark kontrast Begreppet används ofta inom konflikthantering

Konflikthanteringens ABC

2015-12-21 peter 0

A Attitudes B Behaviour C Conflict Modell skapad av fredsforskaren Johan Galtung. Kallas även konflikt triangeln. Den synliggör olika sidor av en konflikt. När vi […]