HTTP

2020-02-13 peter 0

HyperText Transfer Protocol kommunikationsprotokollet som används för att överföra webbsidor på Internet. Sedan några år tillbaka anses HTTP inte som säkert då det saknar kryptering, […]

Baktändningseffekten

2019-04-28 peter 0

Fenomen som innebär att människor ofta blir mer övertygade om att de har rätt när de får höra information som talar emot deras åsikt. Kallas […]

Säkerhet

2018-03-03 peter 0

Begreppet avser vanligen skydds- och säkerhetsarbete mot stöld, sabotage, ekonomisk och organiserad brottslighet samt åtgärder avseende informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Säkerhet kan avse: Säkerhet (ekonomi) – […]

Unilateralt agerande

2015-12-29 peter 0

En persons agerande inom konflikthantering, oftast när man använder “skonsam överkörning”. Skonsam överkörning är en av tre förhållningssätt inom konstruktiv konflikthantering: Etisk (skonsam) överkörning Princip- […]

Diametrala åsikter

2015-12-28 peter 0

Åsikter som är absolut motsatta varandra eller i stark kontrast Begreppet används ofta inom konflikthantering

Informationssäkerhet

2015-11-10 peter 1

Förmågan att upprätthålla önskad sekretess (konfidentialitet), riktighet och tillgänglighet avseende information och informationstillgångar. Ofta läggs en fjärde vektor in i detta som man kallar för […]