Informationssäkerhet

2015-11-10 peter 1

Förmågan att upprätthålla önskad sekretess (konfidentialitet), riktighet och tillgänglighet avseende information och informationstillgångar. Ofta läggs en fjärde vektor in i detta som man kallar för […]

Allmän handling

2014-04-09 peter 1

En handling som är: Inkommen Upprättad och Förvarad Hos en myndighet. En handling som har kommit in till en myndighet eller upprättats vid en myndighet och […]

Offentlighetsprincipen

2012-04-30 peter 1

Principen att alla medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningen. Syftet med TF är att “garantera” att riksdagens, regeringens […]

Grundlag

2012-03-19 peter 0

Den svenska termen för lagar som utgör ett lands författning (konstitution). Sverige har fyra grundlagar: regeringsformen successionsordningen tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen Kommentar: Fram till 1975 var […]

SO

2012-03-18 peter 0

Successionsordningen (SFS 1810:0926). En av Sveriges fyra grundlagar. Reglerar hur Sveriges tron ska ärvas. Successionsordningen är den äldsta nu gällande grundlag. Läs mer: Wikipedia Riksdagen.se […]

YGL

2012-03-17 peter 0

Yttrandefrihetsgrundlagen (SFS 1991:1469). Den senaste av Sveriges fyra grundlagar. Reglerar yttrandefriheten i andra medier än tryckta skrifter. Läs mer: Wikipedia Riksdagen.se Kommentar Lagen innebär bland […]

TF

2012-03-16 peter 1

Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105). En av Sveriges fyra grundlagar. Reglerar bl.a. yttrandefriheten i tryckt skrift och rätten att ta del av allmänna handlingar (offentlighetsprincipen). Läs mer: […]

RF

2012-03-15 peter 1

Regeringsformen. Den viktigaste av Sveriges fyra grundlagar. Regeringsformen anger de grundläggande principerna för det svenska statsskicket, hur riksdag och regering ska utses och hur de […]