Informationssäkerhet

2015-11-10 peter 1

Förmågan att upprätthålla önskad sekretess (konfidentialitet), riktighet och tillgänglighet avseende information och informationstillgångar. Ofta läggs en fjärde vektor in i detta som man kallar för […]

Integritet

2015-10-28 peter 0

Integritet – rätten för varje människa att få sin egenart och inre sfär respekterad och inte utsättas för störande ingrepp Begreppet kopplas i regel till […]