App

2018-06-03 peter 0

Funktionsstödjande programvara. Den programvara som används av slutanvändaren. Kallades tidigare ofta applikation. Tack vare framförallt Apples genombrott med iPhone och dess tillhörande “app store” har […]

IT-system

2018-02-02 peter 0

Informationssystem som behandlar, dvs: insamlar, bearbetar, lagrar samt distribuerar information och utbyter data mellan funktionsenheter med hjälp av dataöverföring och i enlighet med protokoll.

IoT

2018-01-06 peter 0

Internet of Things Sakernas Internet. IoT är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker samt varelser (inklusive […]

Informationsklassificering

2017-09-08 peter 0

Indelning av information på grund av olika säkerhetskriterier avseende sekretess, spårbarhet, tillgänglighet och riktighet. I näringslivet är det vanligt att information klassas som öppen (publik), […]

RPO

2017-04-26 peter 0

A recovery point objective, or “RPO”, is defined by business continuity planning. It is the maximum targeted period in which data might be lost from […]

Informationssäkerhet

2015-11-10 peter 1

Förmågan att upprätthålla önskad sekretess (konfidentialitet), riktighet och tillgänglighet avseende information och informationstillgångar. Ofta läggs en fjärde vektor in i detta som man kallar för […]