Insurtech

2017-12-06 peter 0

Insurance Technology Den process där digitalisering och teknologisk innovation används för att förbättra och effektivisera affärsmodeller i försäkringsbranschen. Främst 4 st stora “drivers” under 2017 […]