ICAO

2017-12-12 peter 0

The International Civil Aviation Organization – Internationella civila luftfartsorganisationen, ett specialiserat FN organ ICAO: s primära uppgift är att underlätta flygning mellan världens länder och bidra […]