Brandvägg

2017-12-01 peter 0

Ett skydd mot brandspridning mellan byggnader eller delar av byggnader. -Brandsäkerhet En väl kontrollerad anslutningspunkt mellan ett privat och ett publikt nät. – Informationssäkerhet Notera […]

Brandväg

2017-11-27 peter 0

Väg som leder från gata till byggnad som är utförd så att räddningstjänstens fordon kan nå erforderliga uppställningsplatser. Brandväg kallas också “räddningsväg” Exempel: Läs dokumentet […]