Baktändningseffekten

Fenomen som innebär att människor ofta blir mer övertygade om att de har rätt när de får höra information som talar emot deras åsikt.

Kallas också: “The Backfire effect”

Detta går tvärtemot vad forskare tidigare trott och hur vi är vana att tänka kring argumentation.

Viktigt att känna till inom konflikthantering.

Forskarnas förklaring till detta märkliga fenomen är att vi människor utgår från den information vi har när vi bygger upp vår bild av världen, vår kultur och personliga identitet. Konfronteras vi sedan med motstridig information riskerar den att hota vår verklighetsuppfattning.

Hjärnan behöver då skydda sin verklighetsuppfattning och skapar då motargument eller ursäkter, allt för att få behålla sin ursprungliga bild. Resultatet blir att vi efter konfrontationen har fler argument i huvudet som stöder vår uppfattning än innan.

Är det alltså lönlöst att försöka övertyga någon? Knappast. Genom att förstå the backfire effect och hur den fungerar går det nämligen att kringgå den.

Läs mer:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*