Recidivfara

2017-06-11 peter 0

Betyder risk för fortsatt brottslighet och utgör skäl för häktning.

Artikel 29-gruppen

2017-05-17 peter 0

En grupp som rådgivande och oberoende skall se till att EG:s dataskyddsdirektivet från 1995 tillämpas enhetligt i medlemsstaterna. På engelska står det ofta: Article 29 […]

PKL

2017-05-11 peter 0

Psykiatrisk katastrofledning. Leder och samordnar det psykiatriska stödet till drabbade och anhöriga på sjukhusen.

RPO

2017-04-26 peter 0

A recovery point objective, or “RPO”, is defined by business continuity planning. It is the maximum targeted period in which data might be lost from […]

NTK

2017-04-09 peter 0

Need-To-Know – en princip som används som att personen ifråga aldrig får reda på mer än vad den behöver för att lösa sin uppgift. 

RADON

2017-01-17 peter 0

RADium emanatiON: (eng. utflöde av radium) Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radium sönderfaller genom alfastrålning till radon. När […]

Interparadigmiatiska samtal

2016-01-18 peter 0

Samtal inom konflikthantering etymologi Inter: Betyder något som existerar emellan eller mitt ibland; mellan-; (av latin iʹnter ’(e)mellan’, ’ibland’), prefix med betydelsen ’mellanliggande’, ’ Paradigm: paradiʹgm (senlatin paradiʹgma, av grekiska paraʹdeigma ’föredöme’, ’exempel’, ’mönster’, av para– och deiʹgma ’utpekande’, […]