ICAO

2017-12-12 peter 0

The International Civil Aviation Organization – Internationella civila luftfartsorganisationen, ett specialiserat FN organ ICAO: s primära uppgift är att underlätta flygning mellan världens länder och bidra […]

Tjänsteman

2017-12-09 peter 0

Tjänsteman är en person, som tillhör en viss samhällsklass eller yrkeskategori. I offentlig verksamhet är tjänstemän anställda hos myndigheten och får lön för sitt arbete. […]

Insurtech

2017-12-06 peter 0

Insurance Technology Den process där digitalisering och teknologisk innovation används för att förbättra och effektivisera affärsmodeller i försäkringsbranschen. Främst 4 st stora “drivers” under 2017 […]

Brandvägg

2017-12-01 peter 0

Ett skydd mot brandspridning mellan byggnader eller delar av byggnader. -Brandsäkerhet En väl kontrollerad anslutningspunkt mellan ett privat och ett publikt nät. – Informationssäkerhet Notera […]

Brandväg

2017-11-27 peter 0

Väg som leder från gata till byggnad som är utförd så att räddningstjänstens fordon kan nå erforderliga uppställningsplatser. Brandväg kallas också “räddningsväg” Exempel: Läs dokumentet […]

Reel risk

2017-11-15 peter 0

Risk där det inte finns någon vinning till skillnad från en “spekulativ risk”. Engelskans: “Pure risk: Pure risk results in a loss or no loss […]

Due Diligence

2017-10-10 peter 0

Skälig aktsamhet. Kallas ibland även DD Går också att översätta med företagsbesiktning. En arbetsprocess och metod för att samla in och analysera information om ett […]

Informationsklassificering

2017-09-08 peter 0

Indelning av information på grund av olika säkerhetskriterier avseende sekretess, spårbarhet, tillgänglighet och riktighet. I näringslivet är det vanligt att information klassas som öppen (publik), […]

Hazop

2017-08-18 peter 0

Hazard and Operability Study – en riskanalysmetod   Kan denna förklaring bli bättre? Är du säkerhetsproffs? Ansök att få ändra och uppdatera detta inlägg