HTTP

2020-02-13 peter 0

HyperText Transfer Protocol kommunikationsprotokollet som används för att överföra webbsidor på Internet. Sedan några år tillbaka anses HTTP inte som säkert då det saknar kryptering, […]

Baktändningseffekten

2019-04-28 peter 0

Fenomen som innebär att människor ofta blir mer övertygade om att de har rätt när de får höra information som talar emot deras åsikt. Kallas […]

App

2018-06-03 peter 0

Funktionsstödjande programvara. Den programvara som används av slutanvändaren. Kallades tidigare ofta applikation. Tack vare framförallt Apples genombrott med iPhone och dess tillhörande “app store” har […]

Ändamålsenligt

2018-05-08 peter 0

Mått på i vilken utsträckning ett systems eller en produkts säkerhetsfunktioner samverkar för att möta specificerade säkerhetskrav. Begreppet syftar till att definiera krav på hur […]

Protokoll

2018-04-02 peter 1

Överensskommelse om de regler (uppförande och typ av kommunikation) som gäller under ett visst sammanhang Exempel på användande: Ett mötesprotokoll är en formell notering av […]

Säkerhet

2018-03-03 peter 0

Begreppet avser vanligen skydds- och säkerhetsarbete mot stöld, sabotage, ekonomisk och organiserad brottslighet samt åtgärder avseende informationssäkerhet och säkerhetsskydd. Säkerhet kan avse: Säkerhet (ekonomi) – […]

IT-system

2018-02-02 peter 0

Informationssystem som behandlar, dvs: insamlar, bearbetar, lagrar samt distribuerar information och utbyter data mellan funktionsenheter med hjälp av dataöverföring och i enlighet med protokoll.

IoT

2018-01-06 peter 0

Internet of Things Sakernas Internet. IoT är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker samt varelser (inklusive […]