Artikel 29-gruppen

En grupp som rådgivande och oberoende skall se till att EG:s dataskyddsdirektivet från 1995 tillämpas enhetligt i medlemsstaterna.


På engelska står det ofta: Article 29 WP eller WP29, där WP står för Working Party – och betyder alltså samma sak.

Gruppen har fått sitt namn från just artikel 29 i  dataskyddsdirektivet och i artikel 30 finns bestämmelser om gruppens uppgifter.Dataskyddsdirektivet (EG:s dataskyddsdirektiv 95/46) antogs den 24 oktober 1995 i EU och det handlar om skydd av personuppgifter för enskilda personer och om det fria flödet av sådana uppgifter.

Direktivet ledde senare fram till den svenska personuppgiftslagen (PUL)

Gruppen ska yttra sig till EU-kommissionen om

  • skyddsnivån i gemenskapen och i tredje land
  • ge råd till kommissionen om förslag till ändringar av direktivet.
  • branschöverenskommelser som utarbetas inom EU.

I och med kommande GDPR och den exponentiella utvecklingen av datakraft och data/informationshantering så blir personlig integritet och personuppgifter extremt viktigt att skydda och hantera på ett lagligt, rimligt och skäligt sätt.

 

Läs mer på säkerhetsbibeln genom att söka på Personuppgifter/pul och liknande.

Mer info:

EU 

DI 

 

Kommentera nedan

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*