Ändamålsenligt

Mått på i vilken utsträckning ett systems eller en produkts säkerhetsfunktioner samverkar för att möta specificerade säkerhetskrav. Begreppet syftar till att definiera krav på hur säkerhetsfunktionerna skall samverka på ett ändamålsenligt sätt så att den överordnade säkerhetsmålsättningen verkligen uppfylles.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*