Allmän handling

En handling som är:

  • Inkommen
  • Upprättad och
  • Förvarad

Hos en myndighet.

En handling som har kommit in till en myndighet eller upprättats vid en myndighet och förvaras där. Allmänna handlingar ska enligt offentlighetsprincipen vara tillgängliga för alla att ta del av, om sekretess inte föreligger.

Läs mer
SäkerhetsBibeln kategori: Offentlighetsprincipen

Externa länkar
Riksdagen Allmänna handlingar

1 Trackback / Pingback

  1. Offentlighetsprincipen | SäkerhetsBibeln

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*