Ändamålsenligt

2018-05-08 peter 0

Mått på i vilken utsträckning ett systems eller en produkts säkerhetsfunktioner samverkar för att möta specificerade säkerhetskrav. Begreppet syftar till att definiera krav på hur […]