IT-system

2018-02-02 peter 0

Informationssystem som behandlar, dvs: insamlar, bearbetar, lagrar samt distribuerar information och utbyter data mellan funktionsenheter med hjälp av dataöverföring och i enlighet med protokoll.