IoT

2018-01-06 peter 0

Internet of Things Sakernas Internet. IoT är ett samlingsbegrepp för den utveckling som innebär att maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker samt varelser (inklusive […]