ICAO

2017-12-12 peter 0

The International Civil Aviation Organization – Internationella civila luftfartsorganisationen, ett specialiserat FN organ ICAO: s primära uppgift är att underlätta flygning mellan världens länder och bidra […]

Tjänsteman

2017-12-09 peter 0

Tjänsteman är en person, som tillhör en viss samhällsklass eller yrkeskategori. I offentlig verksamhet är tjänstemän anställda hos myndigheten och får lön för sitt arbete. […]

Insurtech

2017-12-06 peter 0

Insurance Technology Den process där digitalisering och teknologisk innovation används för att förbättra och effektivisera affärsmodeller i försäkringsbranschen. Främst 4 st stora “drivers” under 2017 […]

Brandvägg

2017-12-01 peter 0

Ett skydd mot brandspridning mellan byggnader eller delar av byggnader. -Brandsäkerhet En väl kontrollerad anslutningspunkt mellan ett privat och ett publikt nät. – Informationssäkerhet Notera […]