Brandväg

2017-11-27 peter 0

Väg som leder från gata till byggnad som är utförd så att räddningstjänstens fordon kan nå erforderliga uppställningsplatser. Brandväg kallas också “räddningsväg” Exempel: Läs dokumentet […]

Reel risk

2017-11-15 peter 0

Risk där det inte finns någon vinning till skillnad från en “spekulativ risk”. Engelskans: “Pure risk: Pure risk results in a loss or no loss […]