Due Diligence

2017-10-10 peter 0

Skälig aktsamhet. Kallas ibland även DD Går också att översätta med företagsbesiktning. En arbetsprocess och metod för att samla in och analysera information om ett […]