Artikel 29-gruppen

2017-05-17 peter 0

En grupp som rådgivande och oberoende skall se till att EG:s dataskyddsdirektivet från 1995 tillämpas enhetligt i medlemsstaterna. På engelska står det ofta: Article 29 […]

PKL

2017-05-11 peter 0

Psykiatrisk katastrofledning. Leder och samordnar det psykiatriska stödet till drabbade och anhöriga på sjukhusen.