RPO

2017-04-26 peter 0

A recovery point objective, or “RPO”, is defined by business continuity planning. It is the maximum targeted period in which data might be lost from […]

NTK

2017-04-09 peter 0

Need-To-Know – en princip som används som att personen ifråga aldrig får reda på mer än vad den behöver för att lösa sin uppgift.