Unilateralt agerande

2015-12-29 peter 0

En persons agerande inom konflikthantering, oftast när man använder “skonsam överkörning”. Skonsam överkörning är en av tre förhållningssätt inom konstruktiv konflikthantering: Etisk (skonsam) överkörning Princip- […]

Diametrala åsikter

2015-12-28 peter 0

Åsikter som är absolut motsatta varandra eller i stark kontrast Begreppet används ofta inom konflikthantering

Konflikthanteringens ABC

2015-12-21 peter 0

A Attitudes B Behaviour C Conflict Modell skapad av fredsforskaren Johan Galtung. Kallas även konflikt triangeln. Den synliggör olika sidor av en konflikt. När vi […]