Integritet

2015-10-28 peter 0

Integritet – rätten för varje människa att få sin egenart och inre sfär respekterad och inte utsättas för störande ingrepp Begreppet kopplas i regel till […]